آغازی دوباره...

دو سال دور ماندن از فضای صمیمی پرشین بلاک مرا بر آن داشت تا چند خطی سفیدی این صفحه پرشین بلاگ را با نگارشم نقاشی کنم

فضایی خاص که آن روزهایش حالی وصف ناپذیری عایدم میشود... از آن روزهایی پر خاطره که خاطرتم به قلب سفید این صفحه می نشست و چندین بار باز خوانی میشد... انچه ماند خاص نوشته هایم بود و آنچه رفت زمان مضطرب و پر التهاب زندگی من...

چه زود گذشت... 

 

/ 0 نظر / 56 بازدید